مکانهای پرطرفدار تگزاس

تگزاس دارای طیف گسترده ای از مناطق جغرافیایی است که بازدید کنندگان می توانند پرنده باشند. هر یک از این مناطق دارای لیست خاصی از گونه های خود است که بسیاری از آنها در هیچ جای دیگر یافت نمی شود. هنگامی که با هم به یکدیگر می آیند، تگزاس به بازدیدکنندگان امکان می دهد که به طور صریح صدها نمونه از گونه های پرنده را مشاهده کنند.