جاده های واشنگتن دی سی (بزرگراه ها در سراسر منطقه سرمایه)

حرکت در اطراف منطقه واشنگتن دی سی می تواند یک کار سخت و سنگین باشد. بسیاری از جاده ها در منطقه پایتخت به ویژه برای بازدیدکنندگان و ساکنان جدید گیج کننده هستند. راهنمای زیر به شما کمک خواهد کرد که جاده های اطراف منطقه واشنگتن دی سی را بدانید. برای راهنمایی های خاص، پیش از شروع سفر خود نقشه را مشورت کنید. نقشه های منطقه واشنگتن دی سی را ببینید. حتی اگر شما یک GPS دارید، اغلب مسیرهای متعددی وجود دارد که می توانید برای رسیدن به مقصد خود داشته باشید. ایده خوبی است که برنامه ریزی کنید و مسیرهای راحت تر را بر اساس زمان روز و الگوهای ترافیکی انتخاب کنید.