تورهای خانوادگی و فعالیتها در ایتالیا

تورهای هدایت شده و چیزهایی که با کودکان و نوجوانان در رم، فلورانس و ونیز انجام می شود

ایتالیا محل خوبی برای کودکان است، اما اضافه کردن تورهای ویژه هدایت شده و یا فعالیت هایی که با بچه ها طراحی شده اند می توانند تعطیلات خانوادگی خاص خود را داشته باشند. در اینجا تورهای گوناگونی در رم، فلورانس و ونیز در نظر گرفته میشوند، از نیمه روز تا سفر کامل 6 روزه.