تورنتو سقوط لیست سطل

10 چیز برای برنامه ریزی سقوط شما در تورنتو

سقوط یک فصل کوتاه اما شیرین در تورنتو است. ما فقط یک پنجره ی باریک بین گرمای تابستانه ی تابستان و باد زمستان سرد داریم، اما راه های بسیاری برای استفاده از پاییز در شهر وجود دارد. این که آیا شما در یکی از رویدادها و فعالیت های بسیاری که در جریان سقوط تورنتو اتفاق می افتد و یا در حال رفتن به سیب یا کدو تنبل و یا پیدا کردن جایی برای دیدار از ورق سقوط است، می توانید لیستی از سقوط خود را در شهر

اگر به دنبال چیزی برای انجام دادن بین اواخر و اواخر ماه نوامبر هستید، در اینجا 10 چیز برای قرار دادن لیست سطل سقوط خود در تورنتو وجود دارد.