4 خانه های تعطیلات با حبیت - شما می توانید اجاره کنید

آیا خانواده شما Hobbit JRR Tolkien را دوست دارد؟ در اینجا لیستی از "خانه های هابیت" واقعی در HomeAway.com وجود دارد که خانواده ها در واقع می توانند شب را صرف کنند.

HomeAway پیشرو در بازار اجاره تعطیلات در جهان است که دارای بیش از یک میلیون لیست است، از جمله خواص خالی مانند این.