تعطیلات Fab Family در مدت 6 ساعت از نیویورک

خانواده هایی که در ناحیه نیویورک زندگی می کنند، یک آرایش مناسب برای بچه های دوستانه در یک درایو روزانه با مقصد قابل دسترس کشش از نیو انگلند به ویرجینیا است. این پیشنهادات مردمی می تواند به مدت شش ساعت یا کمتر براساس زمان رانندگی تخمین زده شود.