تعطیلات بهار و آخر هفته عید پاک در سن دیگو

فرار بهار و عید پاک، برخی از بهترین زمان ها برای تجربه آنچه سان دیگو ارائه می دهند: باران های زمستانی به پایان می رسد، روزهای ماندگاری طولانی تر، هوا خوب و گرم است، اما نه گرم، و همه چیز پر می شود و سبز می شود. در اینجا چند پیشنهاد در مورد چیزهایی که در اطراف و در مورد سن دیگو برای عید پاک و بهار فرار انجام شده است.