تئاتر بهار در واشنگتن دی سی (2018 نمایش برجسته)

راهنمای هنرهای نمایشی این منطقه در منطقه پایتخت

اتمام صحنه تئاتر بهار در واشنگتن دی سی. با ده ها اجرای در اطراف منطقه پایتخت، برنامه ریزترین نمایش ها برای فصل 2017 است. لذت بردن از انواع مختلفی از اجرای زنده تئاتری از موسیقی های برادوی سبک به تولیدات دراماتیک به نمایش های دوستانه کودک.

بلیط ها به طور مستقیم از محل برگزاری یا از طریق Ticketmaster.com در دسترس می باشند.