بهترین چیزهایی که با بچه ها در شارلوت انجام دهید

فعالیت های دوستانه ترین شیطان پرستی، با شروع از چیزهای کاملا رایگان

منطقه شارلوت پر از چیزهایی است که برای بازدیدکنندگان یا افراد محلی انجام می شود و کمبود چیزهایی برای هر سنی وجود ندارد. شارلوت با فعالیت های خانواده دوستانه، از فرصت های آموزشی تا شانس به سادگی چلپ چلوپ و بازی بسته بندی شده است.

این که آیا شما سعی می کنید که بعضی از خانواده های خود را سرگرم کنید و آنها را در اطراف خود نشان دهید، شما چیزهایی را که با بچه های خود در جاده انجام می دهید، انجام می دهید، یا یک روز تابستان بارانی است و شما باید از خانه خارج شوید، در اینجا نگاهی به برخی از بهترین چیزهای شارلوت با بچه ها.

برخی از این موارد هزینه ای را برای آنها به همراه دارند اما برخی از آنها بهترین چیزها هستند: کاملا رایگان! اگر شما فقط در اطراف Uptown منطقه، در اینجا نگاهی به برخی از بهترین فعالیت های آزاد Uptown است.