بهترین چیزهایی که باید در تورنتو انجام دهید زیر 10 دلار است

شما می توانید بیش از آنچه فکر می کنید برای کمتر از 10 دلار در تورنتو انجام دهید. اکثر شهرهای بزرگ می توانند مکان های گرانقیمت برای زندگی و سفر باشند، اما اگر شما می دانید که در آن به چه منظره ای نگاه کنید، معمولا یک مجموعه کامل از چیزها را می بینید و آن ها راه های متناسب با بودجه را کشف می کنند و تورنتو هیچ استثنائی نیست. مطمئنا، اگر بخواهید، آسان است که در شهر بچرخید، اما اگر به دنبال صرفه جویی در پول هستید در حالی که هنوز سرگرم کننده و کشف آنچه که تورنتو ارائه می دهد، شما در حال شانس هستید. در اینجا برخی از بهترین چیزهایی که در تورنتو انجام می شود، همه چیز زیر 10 دلار است.