کاسا لما: یک قلعه تاریخی در مرکز شهر تورنتو

کاسا لما عمارت عمیق در 5 هکتار در مرکز شهر تورنتو ساخته شده در اوایل 1900 است و مشهور به عجله و اندازه آن است. امروزه "قلعه کانادا" و باغ های آن به بازدیدکنندگان باز می شود و تورهای صوتی هدایت خود را در چند زبان ارائه می دهند. کاسا لما همچنین به عنوان مجموعه ای برای چندین فیلم هالیوودی، از جمله شیکاگو و ایکس مردان، خدمت کرده است .