بهترین مکان های تعطیلات بهار برای خانواده ها در تگزاس

تگزاس ارائه می دهد بسیاری از گزینه های برای خانواده بهار فعالیت های تعطیلات

شکستن بهار اغلب با دانش آموزان کالج شکاری سالانه در طی گذراندن تعطیلات هفته ای خود از دوره های تحصیلی ترم پایانی همراه است. با این حال، در طول این دوره زمانی، هزاران نفر از بچه های مدرسه نیز در تعطیلات هستند. خانواده های این بچه ها همیشه به دنبال جایی برای رفتن به جایی که آنها مجبور به تعامل مستقیم با جمعیت کالج نیستند. خوشبختانه، تگزاس چندین ایستگاه متمرکز بر خانواده Spring Break را دارد.