بهترین موزهای زنده موسیقی لوییویل

لوییویل یکی از بزرگترین صحنه های موسیقی در باندهای ایالات متحده از سراسر کشور به لوییویل به دنبال یک شروع است. ساکنان اغلب به اندازه کافی خوش شانس هستند تا برخی از گروه های برتر موسیقی را در مجالس و باشگاه های کوچک سوراخ در دیوار تماشا کنند. اگر شما به دنبال یک مکان عالی برای گوش دادن به موسیقی زنده در لوییویل هستید، قطعا می خواهید این باشگاه ها و باشگاه های محلی را در میان اولین توقف های خود قرار دهید.