بهترین راه برای لذت بردن از اتحادیه دریاچه سیاتل

در یک شهر پر از دریاچه ها و در اطراف Puget Sound قرار دارد، اتحاد دریاچه به چشم می خورد. برای یک دریاچه واقع در قلب سیاتل واقع شده است. و در حالی که دریاچه واشنگتن آنقدر عظیم نیست، دریاچه اتحاد با راه هایی برای لذت بردن از فرهنگ دریایی منحصر به فرد سیاتل - با فرصت های بیشتری در سواحل آن پر شده است.