بهترین جشنواره های زنده جشنواره شیکاگو

اگر فرصتی برای دیدن شاهزاده در مقابل جمعیتی که در حدود 300 بود را داشته باشید، احتمالا شما بدون توجه به هزینه آن را پر می کردید. همین امر برای The Stones Rolling Stones یا The Roots ، که گاهی اوقات در بعضی از مکانهای شیکاگو زندگی می کنند، در محلی که در شهر هستند، بازی می کنند.

دیدن گروههایی از این کالیبر در تنظیمات کوچک به ندرت اتفاق می افتد، اما فرصتی برای تجربه گروه های پیشین در تمام طول زمان در شهر Windy رخ می دهد. از سالن پانک راک به یک باشگاه جاز معروف که در آنجا آل کوپن مورد استفاده قرار گرفت، این مکان ها رنگ را به صحنه زنده موسیقی شیکاگو اضافه می کنند.