بهترین باشگاه های کنسرت و موسیقی در پورتلند، اورگان

پورتلند برای صحنه موسیقی باور نکردنی آن شناخته شده است. این شهر نام های بزرگی را جذب می کند و همچنان یک استراحت مطلوب برای استعدادهای بلند است. اما محل مناسب می تواند همه تفاوت ها را ایجاد کند و بنابراین می تواند محل اشتباه باشد. اگر قصد ندارید موزیک خود را از پشت یک استادیوم فوتبال تجربه کنید، از تئاتر ها، سالن های کنسرت و باغ وحش - بله، باغ وحش - که هزینه های دلخواه خود را به دست آورده اند، را بررسی کنید. و این صفحه را نشانه گذاری کنید، بنابراین می توانید پیوندهای تقویم را اغلب بررسی کنید.

ویرایش توسط جوشوا لیبرلز .