بدترین ترافیک ترافیک در سن دیگو

INRIX، یک شرکت خدمات ترافیکی که اطلاعات ترافیکی در زمان واقعی را ارائه می دهد، اطلاعاتی را منتشر کرده است که لیستی از تنگناها را نشان می دهد که رانندگان در سان دیگو بیشترین درد را دارند. جاده های پرجمعیت ترین (تنگناها حداقل 3 مایل)، I-78 شرق میانه بین جاده رانچو سانتا فه و ماموریت جاده حدود 6/2 مایل از بارگذاری است؛ جنوب غربی I-805، از I-5 ادغام شده به La Jolla Village Drive / Miramar Road؛ I-5 شمالی از I-805 ادغام به خیابان منچستر؛ و جنوب غربی I-5 از هاربر درایو در اقیانوسیه تا بیرمنگام درایو. در زیر 10 بدترین ضعف وجود دارد.