بالا Denver محله

اگر شما به دنبال یک مکان برای زندگی در دنور هستید، ابتدا مطمئن شوید که این محله های محله را رد کنید. ترکیبی منحصر به فرد هر محله از رستوران ها، مدارس، پارک ها و جاذبه های دیگر درخواست تجدید نظر خود را دارد. خانواده ها جذابیت بوکولی واشنگتن پارک را دوست دارند، در حالی که افراد تک نفره از تجدید نظر بوهمی از Capitol Hill لذت خواهند برد. Stapleton برای ساخت جدید در محدوده شهر، یک جامعه برنامه ریزی شده با تمرکز بر طراحی شهری ارائه می دهد. محله های شهر پارک و بیکر خانه های تاریخی و همچنین دسترسی راحت به رستوران ها و امکانات رفاهی را ارائه می دهند.