از کجا می توانید یک وعده غذایی در لوئیزویل دریافت کنید

از طعم و شیرینی، چیزی برای هر وگان در لوییویل وجود دارد.

این که آیا شما یک گیاه مادام العمر هستند و یا به سادگی با شیوه زندگی سالم زندگی می کنند، لوئیزویل گزینه های زیادی برای ناهار خوری دارد. از پاتوق های مرسوم، مد روز به سبک صندلی های خانوادگی، نقاطی وجود دارد که برای تکیه بر یکپارچگی وگان و خانواده های گیاهی به طور یکسان باشد.

و به یاد داشته باشید، در حالی که غذا در لوئیزویل عالی است، بیشتر از خوردن غذا بیشتر است!