اسکی کوهستانی در شمال شرقی اوهایو

جایگزین به سراشیبی

به طرق مختلف، زمین نوردی شمال شرقی اوهایو بهتر است به اسکی نوردیک مناسب باشد تا به سراشیبی. اسکی روی زمین به تپه نیاز ندارد و می تواند تقریبا در هر مکان برفی پوشیده شود. همچنین آسان است یادگیری و ارائه تمرین هوازی بدن کامل است.

بسیاری از پارک های محلی این ورزش را در بر می گیرند و مسیرهای پیاده روی اسکی Nordic را ترتیب می دهند. در میان این موارد عبارتند از:

کلوولد مترو پارک ها:


نشست پارک های مترو
دریاچه مترو پارک
پارک دولتی ملبار - فقط در خارج از منسفیلد - ارائه می دهد 10 مایل از مسیرهای پیاده روی، یک فروشگاه اجاره اسکی، کارگاه های اسکی و تورهای مزرعه.

(آخرین به روز رسانی 11-26-08)