اسلایدهای داغترین آب در جهان

پارک های آب به عنوان مکان های خانواده دوستانه برای صرف وقت تابستان تنبل جمع آوری شده است. اما به لطف یک محصول جدید از آب شیرین به طور جدی بیمار، آنها تبدیل به یک زمین بازی پناهجویان هیجان. این آبشارها از ارتفاع بالا رفته به عمق آلوده کوسه، برخی از جالب ترین در این سیاره است.