استخرهای شنا در ونکوور

راهنمای عمومی و استخرهای شنا در ونکوور

لذت بردن از شادی در خارج از منزل - در آب گرمتر از اقیانوس ها - با برخی از دیدنی ها و سواحل دیدنی و جذاب ترین شهر، استخرهای شنا وانوکوور در فضای باز تابستان است که سرگرم کننده برای خانواده ها، بچه ها، شناگران جدی و دوستداران خورشید به طور یکسان .

پنج استخر در فضای باز ونکوور در سراسر شهر پراکنده شده اند و امکان پیدا کردن یک استخر در نزدیکی شما را آسان می کند.