آنچه شما باید در مورد فصل طوفان فلوریدا بدانید

طوفان ها طوفان خفیف گرمسیری با باد با شدت حداقل 74 مایل در ساعت است. آنها آب بیش از آبهای اقیانوس را تشکیل می دهند - معمولا به عنوان طوفان در کارائیب و یا از ساحل غربی آفریقا شروع می شود. همانطور که آنها به آرامی به سمت غرب رانده می شوند، آنها توسط آب گرم گرمسیری گرم می شوند. گرما و هوای مرطوب به سمت مرکز طوفان و مارپیچی ها به سمت بالا حرکت می کند. این باران باران باران را آزاد می کند به عنوان upstream می شود بخار آب بیشتری بخار، آن را باعث چرخه تقویت است که می تواند تنها زمانی که تماس با زمین و یا آب سرد تر ساخته شده است.

شرایط طوفان

مقیاس طوفان

هشدار طوفان

چه زمانی باید یک ساعت طوفانی صادر شود؟

چه کاری باید انجام دهم وقتی هشدار طوفانی صادر شد

اگر یک دستور تخلیه صادر شود چه باید بکنید؟