آنچه در مورد رانندگی در فلوریدا باید بدانید

در اینجا قوانین جاده در حالت آفتاب قرار می گیرند

بسته شدن ماشین و ساخت یک سفر جاده ای در سراسر کشور یک نوع تعطیلات آمریکایی است که به عنوان مرکز اصلی آن آزادی است. وقتی میخواهی بروید جایی که میخواهید، و متوقف کنید که میخواهید. این چیزهای رمان و فیلم است. اگر در سفر جاده ای از طریق فلوریدا برنامه ریزی می کنید، قبل از رفتن به سفر، مطمئن باشید که در سال های آینده، به یادگیری قوانین جاده و برخی از اطلاعات اساسی در مورد دولت، هوشمندانه است.

بنابراین قبل از بارگذاری چمدان ها، تنقلات و دستگاه های الکترونیکی خود در ماشین، 411 را برای چندین جزئیات به دست آورید تا مطمئن شوید که مقصد خود را با خیال راحت و با حداقل ناخواسته پیش بینی می کنید.

قوانین ترافیک فلوریدا

آمار و اطلاعات مفید

تریپیکس در فلوریدا

تریپیلو فلوریدا یک سیستم 450 دلاری از بزرگراه های پرداخت شده با دسترسی محدود است. خدماتی که در سراسر کشور به وجود می آید شامل جعبه های اضطراری، رانندگان جاده ای، سرویس های خدماتی و مراکز مدیریت ترافیک می باشد. مراکز خرید عبارتند از: