TSA مورد نیاز و مشاوره برای سفر هوایی

اداره امنیت حمل و نقل، یا TSA، نیازهای سفر را به روز می کند و اطلاعات را برای آگاهی مسافرین در اختیار مسافرین قرار می دهد تا هرچه بیشتر در سفر به عنوان ایمن نگه داشته شوند. اگرچه این می تواند مزاحم باشد، ما باید قوانینی را که به نظر می رسد اغلب تغییر می کنند، دنبال کنیم.

TSA از آژانس های مسافرتی درخواست می کند تا مشتریان خود را از نکات و الزامات قبل از رفتن مطلع کنند.