Oasis of the Seas - Royal Cruise Ship Caribbean

تور بزرگترین کشتی کروز جهان

Oasis of the Seas یکی از کشتی های کروز بزرگ ترین پیش بینی شده بود و صبر آن ارزش داشت. Oasis بزرگ، کاملا زیبا، و مفهوم محله نوآورانه یک فضای شگفت انگیز برای cruisers فراهم می کند.

برخی از مسافرین ممکن است در مورد این کشتی بزرگ شکیبایی داشته باشند، اما این نگرانی ها پس از اینکه روی حیاط رویال از حوضچه گام می گذارند، قدم زدن در اطراف کشتی را فرا می گیرند و اولین نگاهشان به Boardwalk، Central Park و استخر است. با این حال، با تنوع بسیار زیاد، مسافران به یک کروز (یا بیشتر) یک هفته نیاز دارند تا به طور کامل Oasis of the Seas را تجربه کنند.

Oasis دارای دو کشتی خواهر، Allure از دریاها ، که در سال 2010 به ناوگان پیوست و Harmony of Seas ، که در سال 2016 به ناوگان کارائیب سلطنتی پیوست.