Best Spas در هنگ کنگ

بررسی بهترین اسپا در هنگ کنگ

از یک بسته گل گاو تا یک عقب نشینی روزانه، بهترین پارک های دنیا را در هنگ کنگ پیدا خواهید کرد. ساکنان این شهر کاملا با آب و هوای دیوانه و برای گردشگران در شهر برای چند روز، می تواند سخت است که از بهترین آبگرم در هنگ کنگ را انتخاب کنید. ما از طریق بیابان های آب و هوای بیرون از شهر به دنبال آنچه که در پیشنهاد و در چه قیمت است؛ برداشت از پنج بهترین. اسپاهای لوکس ترین شهر به طور کلی در هتل های لوکس ترین شهر با قیمت های بالغ بر 1500 دلار HK برای درمان پایه دو ساعته قرار دارند. اکثریت درمان ها در افراد محلی 60 و 120 دقیقه ای انجام می شود.