8 موزه برای دیدن در کوبا

هنر و تاریخ را ببینید

آمریکایی ها دوباره شروع به سفر به کوبا می کنند . کوبا با توجه به اتومبیل های کلاسیک و سواحل زیبا، دارای میراث فرهنگی غنی است که می تواند در موزه هایش کشف شود. بیش از 40 موزه در داخل هاوانا تنها از جمله موزه های اختصاص یافته به هنر، انقلاب، شکلات و سیگار قرار دارد. این لیست از هاوانا به سانتیاگو دو کوبا کمک می کند تا شما را در کشف تاریخ غنی کوبا و میراث هنری کمک کند.