7 بهترین ساحل در آمریکای جنوبی

بهترین سواحل در آمریکای جنوبی به همان اندازه جغرافیای قاره و جغرافیایی بسیار زیبا و زیبا است و سواحل آن هر کدام از ویژگی های منحصر به فرد شخصیت و زیبایی دارد.

این که آیا این یک شبه شادی در ساحل اقیانوس اطلس، ساحل اقیانوس آرام و یا کارائیب است، همه آنها را برای یک تعطیلات به یاد ماندنی. در اینجا برخی از بهترین سواحل در آمریکای جنوبی هستند: