6 چیزهایی که باید در ساحل خلیج می سی سی پی بخورید

ناهار خوری یکی از بزرگترین لذت ها در طی سفر به سواحل خلیج می سی سی پی است. نفوذ پخت و پز فرانسوی، Cajun، و کریول در بعضی موارد به همسایگی نیواورلئان مشابه است، اما می سی سی پی سازش های خود را ارائه می دهد که نباید از دست رفته باشد. در اینجا چیزی است که شما باید در دفعات بعدی خود بخورید.