6 مکان برای پیدا کردن ورقه های پاییز در چین

اگر به چین می روید برای دیدن شاخ و برگ های پاییزی، بهترین چیزهایی که می توانید انجام دهید این است که از شهرهای بزرگ و به طبیعت سرازیر شوید. در حالی که به راحتی تصور می شود که مناظر طبیعی در یک ترافیک پکن نشسته اید، تنها یک ساعت در خارج از شهر، دیوار بزرگ است، جایگاهی فوق العاده برای دیدن رنگ های پاییز. اما مناطق شمالی چینی که آب و هوا معتدلتر هستند، مسلما بهتر است، اما شما می توانید رنگ های پاییزی زیبا را در بسیاری از نقاط پیدا کنید.