5 گشت و گذار در گشت و گذار در شهر نیویورک

برای بازدید کنندگان برای اولین بار، کروز های گشت و گذار ارائه می دهد یک دیدگاه فوق العاده و شانس خود را به جهت، در حالی که کمی یادگیری در مورد تاریخ و معماری نیویورک سیتی. مهم نیست چند بار از شهر نیویورک بازدید کردهاید، این قایق سواری یک راه فوق العاده برای تجربه زیبایی خط افق شهر و آبراه است. بازدیدکنندگان سنین مختلف از یک کروز دیدنی لذت خواهند برد و اکثر قایقها می توانند نیازهای ویژه بسیاری از مسافران را برآورده کنند.