5 نمایش آکادمیک در کلرادو

کلرادو هزاران مایل از مسیرهای پیاده روی ارائه می دهد: طولانی، کوتاه، آسان، سخت، منظره، جدا، پرماجرا و سگ دوستانه. برخی از آنها برای مشاهده تغییر درختان گوزن در پاییز مناسب هستند، در حالی که دیگران هر روز بهار با رنگهای وحشی رنگارنگ می آیند.

درست است، دنباله ای را انتخاب کنید و بروید کلرادو ناامید نخواهد شد. مسیرهای بدی وجود ندارد.

اما اگر به دنبال تجربه کلرادو نویسی با آن منظره یا پرستی معروف هستید - چندین افزایش است که از بقیه جدا می شوند. این ها بیشتر جذابیت ها هستند، مسیرهایی که کلرادو مشهور است. این بدان معنی است که آنها اغلب توسط سایر مسافران به شدت قاچاق می شوند، بنابراین مراقب باشید؛ به زودی رها و آماده شدن برای تراکم کوهستان. بله، ما می توانیم مسیرهای ترافیکی را در مسیرهای ما ببینیم.