5 جشنواره ماجراجویانه ارزش سفر برای

در طول چند سال گذشته جشنواره های مختلف به محبوبیت ادامه می دهند. به طوری که در حال حاضر گزینه برای دوستداران موسیقی، هنرمندان هنری، فیلمسازان فیلم و خیلی بیشتر وجود دارد. اما آیا شما همچنین می دانید که تعدادی از جشنواره های بزرگ نیز برای علاقه مندان به ماجراجویی در فضای باز طراحی شده است؟ در اینجا پنج چنین اجتماعاتی وجود دارد که قطعا ارزش سفر را دارند.