12 نکته برای سوار شدن در مترو نیویورک

سوار متروی شهر نیویورک مانند متخصص با این نکات باشید.

مترو یک راه سریع و مقرون به صرفه برای رسیدن به شهر نیویورک است، اما یکی از مجموعه های قوانین و مقررات خود را دارد. این نکات را برای سوار شدن به مترو نیویورک خوانده و به هیچ وجه به عنوان یک نیویورکر محلی سفر نخواهید کرد.