10 پاسپورت برتر برای خرید در سال 2018

این دارنده ها گذرنامه خود را در هر زمان امن نگه می دارد

اکثر مسافرین می توانند به فرودگاه آسیب برسانند و نیاز به اسناد مسافرتی خود را در آماده، بسیاری از شرکت ها دارندگان دارندگان گذرنامه دستی ایجاد می کنند. امروزه اکثر صاحبان گذرنامه همچنین می توانند کارت های اعتباری، پول نقد و دیگر اقلام کوچک را ذخیره کنند و از RFID (شناسایی فرکانس رادیویی) برای جلوگیری از سرقت دیجیتال استفاده می کنند. در حالی که برخی از دارندگان پاسپورت در اطراف گردن قرار دارند، دیگران در اطراف کمر قرار می گیرند یا مشابه کیف پول های سنتی هستند. آیا شما نیاز به کمک دارید که تصمیم بگیرید که کدام یک از شما باید بهار باشد؟ نگاهی به بهترین دارنده گذرنامه های ما برای راحت تر شدن سفر.