10 تنها در کلرادو چیزهایی که برای اضافه کردن به لیست سطل شما

وضوح سال نو خود را برای کشف دولت بالا مایل

قطعنامه سال نو خود را در این سال به منظور کشف و سفر بیشتر. این که آیا شما در کلرادو زندگی می کنید یا شما در حال برنامه ریزی بازدید می کنید، دولت Mile High دارای معجزه ای برای افزودن به لیست کاری شما است.

این موارد را در سال جاری به لیست سطل کلورادو اضافه کنید.