کلاسیک وایکینگ Longship

ادامه ناوگان بی سابقه ادامه دارد

اگر شما یک مؤمن از PBS هستید، بدون شک شما توسط تبلیغات برای Vikings River Cruises جذب شده اید. خط کروز رودخانه مستقر در لس آنجلس به طرز شگفت انگیزی موافقت کرد که چند سال پیش یک سری آزمایشی را حمایت کند. شرط پرداخت شد نمایشگاه Downtown Abbey، موفق ترین سرمایه گذاری در تاریخ تلویزیون عمومی است.

علاقه شدید به کروز رودخانه برای شرکت (و برای خطوط دیگر، اگر حقیقت گفته شود)، برای این شرکت برفی خورده است.

وایکینگ رود کرایسیس از طریق یک رشد عظیم رشدی که در سال 2012 آغاز شد، رسیده است. از آن به بعد، تعداد رکوردی جدید Longships خود را معرفی کرد. در اینجا یک سابقه رونق ساختمان وایکینگ است:

این آمار قابل ملاحظه ای است که برجسته کردن کروزهای وایکینگ رود در صنعت کروز در حال رشد رقابتی است. در اینجا برخی از حقایق کلیدی در مورد Vikings Longships می دانیم.