کجا بروید در بورنئو مالزی: ساراواک یا صباح؟

راهنمای انتخاب میان ساراواک و صباح در بورنئو

ساراواک یا صباح؟ دو کشور بورنئو مالزی - که توسط کشور مستقل برونئی تقسیم شده اند - هر دو به اندازه ای پیشنهاد می کنند. انتخاب بین دو آسیب و فقط عادلانه نیست!

دیدن هر دو ساراواک و صباح ایده آل و ضروری برای تجربه بورنئو است، اما زمان اغلب علیه ماست. صباح معمولا در رادار توریستی روشن تر است، اما Sarawak ممکن است انتخاب خوبی برای منافع خاص شما باشد.