کجا برای غذا خوردن در سان دیگو: Hillcrest

به دنبال یک محل برای خوردن در محله Hillcrest سن دیه گو هستید؟ در اینجا برخی از پیشنهادات برای ناهار خوری در این منطقه تازه احیای سان دیگو وجود دارد. به خاطر داشته باشید که این فهرست "بهترین" یا "بالا" نیست و نه صرفا بر روی غذا خوردن خوب است. این به سادگی یک لیست ذهنی از مکان هایی است که سعی در این قسمت از سن دیگو دارد. حالا بیرون بروید و بخورید