چیزهای رایگان برای انجام در شارلوت، کارولینای شمالی

اگر شما در حال سفر به شارلوت، کارولینای شمالی در بودجه محدود هستید و به دنبال برخی از چیزهای رایگان و ارزان برای انجام در حالی که بازدید از ملکه شهر، شما در حال شانس هستید، تعدادی از رویدادها و جاذبه های که مجاز به اتهام نیست در یا نزدیک شهر.

از موزه ها و نمایشگاه های عمومی خاص در کتابخانه عمومی شارلوت تا باغ گیاه شناسی و حفظ طبیعت، شارلوت ساکنان و بازدیدکنندگان را به طور یکسان تعدادی از ماجراهای عالی بدون نیاز به شکستن بانک ارائه می دهد.

کاوش لیست زیر از هشت چیز رایگان انجام دهید در حالی که در شهرستان و برنامه ریزی سفر خود را به شارلوت ارزان، در حالی که هنوز هم یک زمان عالی، به یاد ماندنی در ملکه شهر.