چیزهایی که در Collierville انجام می شود

کللیرویل حومه شهر مقدس ممفیس در گوشه جنوب شرقی شهرستان شلبی در تنسی است. اگر چه شهر احساس کوچکی دارد، کللیرویل فعالیتهای تفریحی را برای افراد مختلف انجام می دهد. در زیر شما برخی از چیزهای سرگرم کننده را در Collierville انجام خواهید یافت.