چگونه به مذاکره قیمت ها

15 نکته مهم برای مشاجره در آسیا

بسیاری از غربی ها هیچ ایده ای از چگونگی مذاکره در مورد قیمت ها در آسیا ندارند، اما شما انتظار می رود که این کار را روزانه انجام دهید. مردم محلی نه تنها انتظار دارند که برخی از رفتارهای ناسازگارانه داشته باشند، بلکه بخشی لذت بخش از فرهنگ محلی است!

عدم انجام مذاکره در قیمت ها نه تنها باعث از بین رفتن تعامل شما می شود، بلکه باعث جهش های فرهنگی می شود و قیمت ها را برای همه مسافران و شاید حتی مردم محلی که پشت سر شما هستند دنبال می کند. از tuk-tuk سواری به سوغات و اقامت طولانی در مهمانها، تقریبا همه چیز در آسیا قابل مذاکره است.