چگونه به شکایت در مورد پرواز هواپیمایی آمریکایی

نحوه تماس با خطوط هوایی آمریکا برای حل مسئله

مسافران مسافرتی باید با انواع مشکلات، از تاخیر سفر تا سوار شدن تاکسی باعث ترس شوند . اما فقط به این دلیل که شما می توانید مشکلات را در زمانی که شما در راه کسب و کار به سر می برید، به این معنا نیست که شما باید آنها را لزوما قرار دهید. در عوض، مسافران مسافر باید آماده باشند تا با یک شرکت هواپیمایی، هتل یا خدمات مسافرتی تماس بگیرند، زمانی که همه چیز به همان صورت نباید انجام شود.

هنگامی که برای کسب و کار سفر می کنم، اغلب در هواپیماهای آمریکایی پرواز می کنم.

خوشبختانه، من در پرواز های من هیچ مشکل اخیری نداشتم. اما اگر در یک پرواز هواپیمایی آمریکایی مشکلی داشته باشید، اطمینان حاصل کنید که از طریق خطوط هوایی آمریکایی به آنها اطلاع دهید.

چند راه وجود دارد که مسافرین با یک مشکل یا مشکل میتوانند با خطوط هوایی آمریکا تماس بگیرند. اگر شما انجام دهید، در اینجا چند نکته وجود دارد:


اطلاعات تماس
اغلب ساده ترین راه برای برطرف کردن مشکل، ارسال ایمیل به خطوط هوایی آمریکا است. فرم ایمیل آنها اطلاعاتی را که برای کمک به شما نیاز دارند جمع آوری می کند.

به یاد داشته باشید ممکن است چند روز طول بکشد تا آنها با شما در تماس باشند.

آدرس پستی شرکت هواپیمایی آمریکایی است:

روابط مشتریان هواپیمایی آمریکایی
PO Box 619612 MD 2400
فرودگاه DFW، TX 75261-9612

برای سرویس سریعتر، یک شبه پست الکترونیکی را می توان به:
روابط مشتریان هواپیمایی آمریکایی
4255 بلوار آمون کارتر MD 2400
فورت ورث، TX 76155-2603

شماره تلفن های American Airlines: 817.786.3778 است. خدمات مشتری از دوشنبه تا جمعه، ساعت 8:30 صبح تا 4: 30 روزه (به جز برخی از تعطیلات)