چه کاری باید بکنم اگر کودک شما در دیزنی از دست رفته؟

این بدترین کابوس هر پدر و مادر است - شما فقط برای یک ثانیه به نوبه خود، برگشت و فرزند شما رفته است. خوشبختانه، آنها معمولا به سرعت در مجاورت فورا پیدا می شوند، اما در مکان هایی مانند دیزنی، از دست رفتن آسان است. بعضی از چیزهایی که می توانید انجام دهید، آسان تر کردن پیگیری فرزندتان در پارک های پرطرفدار گشت و گذار دیزنی است. و اگر شما از هم جدا شده اید، می توانید کارهای خود را سریع انجام دهید.

پیدا کردن یک کودک از دست رفته

نگه داشتن پیگیری از کودکان شما

پارک های دیزنی و پارک های دیزنی بسیار امن هستند، و بیشتر بچه های "گمشده" به سادگی پشت یک شیء بزرگتر گام برداشته و یا از خود پرسیده اند.