چرا بازدید کنندگان و محلی به همان ترتیب باید Argosy کروز

واقع در قلب خط ساحلی سیاتل، Argosy کروز است که فعالیت های ویژه است که در یک بار تجدید نظر به گردشگران و مردم محلی است. برای توریست ها، خط کروز به عنوان راهی برای دیدار با سرعت و از نقطه نظر منحصر به فرد است. برای اقوام محلی، کروز ها فرصتی برای برداشتن آب به سبک دارند و شاید حتی چیز جدیدی در مورد شهر و تاریخ آن یاد بگیرند. همچنین میله های قایق ها نیز وجود دارد، و شما نمی توانید در مورد بسیاری از تورهای دیگر در شهر بگوئید!

Argosy Cruises ارائه می دهد تعدادی از کشتی های مختلف در اندازه های مختلف از کشتی ها، از کشتی های بزرگتر به قایق های کوچکتر است. کروز ها می توانند راهی برای دیدار با یکدیگر باشند، اما همچنین راهی برای استراحت در آب، و یا حتی یک سنت تعطیلات.