پناهگاه خر از کانادا، گولف، انتاریو

نزدیک شدن به الاغ هایی که شانس دوم را دریافت می کنند.

در کافه به تماشای نهنگ در کانادا | 10 کلاسیک تپه در کانادا | غواصی در کانادا

حجاب خر از کانادا یک خیریه غیر انتفاعی در گولف در انتاریو است، در حالی که الاغ های مورد سوء استفاده، نادیده گرفته شده و ناخواسته برای بهبودی و زندگی باقی مانده از زندگی خود در صلح و آرامش زندگی می کنند. مزرعه پناهگاه برای بازدیدکنندگان به صورت فصلی باز است.