پل های معروف در ونیز

جالب ترین پل های ونیز

ونیز اغلب به نام "شهر کانال ها" نامیده می شود، به همین دلیل شهرت پل ها به علت گستردگی های متعدد که آبریز ها را می شکند، شناخته می شود. در حالی که بسیاری از پلهای 400 ونیزی غیرقابل توصیف و عملی هستند، بسیاری از زیبایی و تاریخ این شهر جذاب را به تصویر می کشد.

در اینجا پل هایی برای جستجو در سفر به ونیز هستند.