وقتی و کجا می توانید در کنسرت های بیرونی در بروکلین شرکت کنید؟

پرسش: وقتی و کجا می توانید در کنسرت های فضای باز در بروکلین شرکت کنید؟

صدای موسیقی، در شهرک پادشاهان؟ آره. بروکلی ممکن است تپه های زیادی نداشته باشد، اما خیابان ها و پارک های بروکلین، بدون اشاره به زیرزمین و لفت ها، کافه ها و باشگاه های بروکلین، با صدای موسیقی زنده است، به ویژه در تابستان!

پاسخ:

تابستان خارج از منزل در بروکلی

از ماه می تا سپتامبر، بروکلی دارای طیف قابل توجهی از کنسرت های قابل توجه، رویدادهای موسیقی، موسیقی بداهه نوازی و سری های طولانی مدت است.

موسیقی در ماه ژوئن شروع می شود و از ماه ژوئیه و اوت اجرا می شود. اکثر کنسرتها رایگان یا تقریبا رایگان هستند

بزرگترین جشن های آخر هفته و عید جشن بروکلین در پارک چشم انداز و کنسرت ها در پارک بروکلی پل است . هر سری دارای طیف وسیعی از اجرای است. برخی از oldies اما goodies؛ دیگران بیشتر از هم جدا هستند

ژوئن

ژوئیه-آگوست

همچنین، کنسرت های موسیقی جاز رایگان BAM را در Metrotech در مرکز شهر بروکلی بررسی کنید.