نگاهی به نمایشگاه در بالای کوه های سن دیگو

توپوگرافی سن دیگو به خودی خود به کوه ها و قله های قابل دسترس دسترسی پیدا می کند. همه در کوه محبوب کولز در پارک منطقه ای ماموریت دنباله دار می دانند، اما آیا می دانید تعدادی از کوه های دیگر کوهستانی وجود دارد که می تواند شما را به چالش بکشد و قلب شما را بکشد. و شما همچنین یک دید عالی از منطقه خواهید داشت. در اینجا برخی از محبوب ترین کوه های قله در شهرستان سن دیگو است.